Jeg har siden april 2011 brukt fòr fra Vom og Hundemat i Trøgstad i Østfold. Dette er et norskprodusert våtfòr som er laget av norske råvarer og består i hovedsak av animalske produkter. Jeg har benyttet dette fòret som fullfòr til alle mine hunder, og er så langt veldig godt fornøyd. Jeg har nå testet fòret i ulike sammenhenger, høy aktivitet, hvileperioder og opptrening. Her vil jeg fortelle litt om mine erfaringer.

Jeg har flere venner og bekjente som driver aktivt med hundekjøring, og har ved flere anledninger merket meg at hundekjørerne ofte har et mer bevisst forhold til hvordan fòr og fòring virker inn på hundenes ytelser enn hva jeg opplever i fuglehundkretser. Mange av disse benyttet Vom og Hundemat sitt fòr og skrøt veldig av dette. Jeg har tidliger benyttet dette fòret som tilleggsfòr, og syntes det var veldig spennende da Vom og Hundemat ville være en del av Team Reisarypa.

Det er først og fremst Hundemat m/laks (nr 25) jeg har benyttet. Dette fòret består av kylling, innmat, storfevom og laks. Fòret er vitaminisert og egner seg derfor godt som fullfòr. Hundemat m/laks inneholder 22 % fett og 12,5 % protein. Det kan kanskje virke som om dette er lite, dersom vi sammenlikner med tørrfòr, hvor det i mange fòrtyper er henholdsvis 30 og 20 % med fett og protein. Det vi også må ta med i denne sammenlikningen er fòropptaket - altså hvor mye av næringsstoffene som blir omsatt i kroppen, og ikke bare forsvinner ut som møkk. Vom og Hundemat sitt fòr har en veldig høy opptakelighet, og en av de tingene jeg merker best er at mengden av møkk som må fjernes fra hage/hundegård er mer enn halvert.

I høst har jeg jakta mye. Dette har ikke ført til noe særlig vektreduksjon hos hundene. Selv etter en 10 dagers sammenhengende jakttur, med jakt hver dag, var ikke vekten særlig redusert. Det har heller ikke vært skader eller sprekkdannelser på poter, klør eller andre steder denne høsten. En annen ting jeg har merket meg, er at med Vom og Hundemat sitt fòr  har det vært enkelt å regulere vekta, både opp og ned. Hundene legger raskt på seg dersom fòrmengden økes litt, og går raskt ned i vekt dersom man reduserer fòrmengden. Fòret er smakfullt og det er aldri problemer med å få nok fòr i hundene, selv under harde økter, eller lange dager i fjellet.

Gjennom hele denne perioden har hundene vært svært blanke og fine i pelsen. Selv etter høsens valpekull er Jollys pels enda blank og fin. Etter et valpekull blir vanligvis tispene litt matte i pelsen og er gjerne litt tynne. Det å fostre et valpekull og die dem i 7 - 8 uker, tærer på kroppens reserver. Jolly er like blank i pelsen, og er ikke blitt tynnere under denne valpeperioden. Jolly gikk på Hundemat m/laks ca. halve drektighetstida før jeg byttet til Valpefòr. Hun fikk valpefòr så lenge valpene diet henne. Hun hadde godt med melk, og det var ikke nødvendig å begynne med tilleggsfòr til valpene før de var 4 uker gamle. Valpene fikk selvsagt valpefòr. Valpefòret består av kylling, storfevom, laks, egg og okselever. Det er vitaminisert og kan derfor brukes som fullfòr til valper/unghunder. Valpefòret inneholder litt mer protein og litt mindre fett enn Hundemat m/laks. Hele 29 % av den omsettelige energien i Valpefòr kommer fra protein og det er med på å sikre valpen/unghunden en riktig vekst og utvikling.

For å oppsummere kort er mine erfaringer med fòret til Vom og Hundemat disse:

  • Smakfullt - god appetitt - ingen problem med å få i hundene mat nok.
  • Mindre møkk.
  • Lett å regulere vekt.
  • Blank pels.
  • Ingen slitasje/sprekker i poter, eller andre skader.

I tillegg til det fòret jeg har brukt denne perioden har Vom og hundemat også en reke andre produkter. Disse kan du lese om på deres egen hjemmeside. Der finner du også ut hvor din nærmeste forhandler er. Deres brosjyre som inneholder informasjon om Vom og Hundemats våtfòr kan du lese her.