22632/06 NJCH Resdalen's Rypi (V'joop Du Marais De La Gordonniere - Soknahåggån's E Shira) Eier: Bjarne Engen. Oppdretter: Rune Kjerstad

Bjarne Engens første Gordonsetter var Kråklifjellets Sota. Sota fikk 5 valper  med Falljägerens Roy. En av disse var Lundars Cora. Cora fikk 6 valper med Rino Del Castellare. En av disse var Soknahåggån's C Sota II. Sota II fikk 10 valper med Boy-Bolero. En av disse var Soknahåggån's E Shira. Shira fikk 5 valper med franskmannen V'joop Du Marais De La Gordonniere. En av disse er Resdalen's Rypi som også eies av Bjarne Engen. Slik går tispelinja fra Rypi og bakover.

Bjarne forteller at han hadde førstevalg da han skulle velge valp fra kullet hos Rune Kjerstad. Det var 4 tisper i kullet og to av dem lå da og sov. De to andre hadde akkurat fått utlevert ei rype, som de vekslet på å bære rundt. Bjarne valgte den som så ut til å ha mest lyst på rypa - samtidig var det hun som lignet mest på sin mor Shira.

Rypi har fra naturens side hatt mye jaktlyst og et sikkert standinstinkt. Samtidig har hun sjelden latt seg provosere i fugl. Hun har ofte bare jaktet bedre og bedre utover i jakta, noe vi også så under årets Vinter NM på Andøya, hvor hun var en av tre hunder som ble premiert alle tre dager. De tre var B Pronto som vant, Rypi som ble nr. 2 og ES Kaisa Krabat som ble nr. 3.

Rypi var godt premiert allerede i UK, med 3 x 1. UK. I AK ble det en relativt kort karriere, før hun tok steget opp i VK. Her har hun som beste premieringer 4 x 1. VK, 3 x CK og 1 x Res. Cacit. På toppen av dette kommer altså 2. VK finale NM vinter 2011.

Tispelinja som fører til Rypi har vi så vidt vært innom i starten. Vi skal komme nærmere tilbake til denne, men vi skal først se på farlinja hennes. Rypis far er V'joop Du Marais De La Gordonniere. Han ble importert fra Frankrike samen med sin kullbror, V'metz Du Marais De La Gordonniere. Disse brødrene har tilsammen litt over 200 avkom i Norge. Det er Metz som har flest, noe som kanskje kommer av at han er bedre premiert på jaktprøver. Disse to brødrene er etter Nemo Vom Eixelberg og Peanuts Du Marais De La Gordonniere. Nemo er internasjonal jakt -og utstillingschampion, og er bokført med 11 avkom her i landet. Flesteparten av disse er kommet via Sverige, da Olle Gandvall brukte ham i 2003 på SJCH SUCH Åshöjedens Highness i det som ble Gordvalls K - kull. Dessuten brukte Tina Backlund ham på NSUCH Hagelsprutans Ivriga-Iris i 2004 i det som ble Hagelsprutans O-kull. Samme år brukte Jo Sverre Helgemo ham på Ardeck's Gucci, hvor det kom to valper. 
Nemo Vom Eixelberg er igjen etter den internasjonale champion Wayne Vom Eixelberg og Inka Vom Eixelberg. Wayne er igjen etter den noe mer kjente Black Devil's Quasimodo. Quasimodo var også far til Rino Del Castellare som Jon Larsen importerte til Norge på begynnelsen av -90 tallet, og satte visse spor etter seg avsmessig. På disse sidene vil du finne ham dersom du ser på stamtavlene til NJCH Smølarypa's Ante og  Danseskardet's Theo. Mange tenkte nok at da Metz og Joop kom til Norge, så var dette nytt blod her på berget. Det første tilknytningspunktet finner vi her ved Black Devil's Quasimodo, og går vi enda lenger bakover, så finner vi fler. Går vi videre tre generasjoner bakover fra Quasimodo finner vi Kalvsjølia's Viking som gikk fra Rolf Aune til Frankrike i begynnelsen på -70 tallet. Hos Rypi finner vi Black Devil's Quasimodo flere ganger. Tarock's Brilliant, som er Rypis oldefar via Joop og Peanuts er også etter Quasimodo. Videre er også den omtalte Rino oldefar via Shira og Sota II.

Rypis mor er Soknahåggån's E Shira. Hun er etter NSUCH Boy-Bolero og Soknahåggån's C Sota II. Boy-Bolero har satt visse spor etter seg i avlen. Han er bokført med 108 avkom, med 14 tisper. Bjarne har selv brukt ham to ganger på Sota II med 18 avkom som resultat. 5 av disse er jaktpremiert. Boy-Bolero har en positiv viltfinnerindeks på sine avkom både i UK, AK og VK. Nå skal det også sies at bare ca. 30% av avkommene er stilt på jaktprøve. 23 avkom er jaktpremiert, noe som må sies å være bra. Boy-Bolero er etter en av de store avlshannene; Bualia's Rågg. Han kan du lese mer om under Smølarypa's Ante og Danseskaret's Theo.

Rypi har til nå hatt et valpekull. Det var med Langsuas Cæsar, og ble på 4 valper. Jon Terje Øvstetun beholdt parringsvalpen Soknahåggån's I Felix, og Bjarne beholdt selv Søknahåggån's I Lundesola. Begge disse er jaktpremiert, og Felix er etter vintersesongen 2011 en klar leder av NGKs UK Cup.