Denne påsken har vi - og Reisarypas Still Going Strong besøk fra Alta og Kennel Ulvefjellet av Tømmeråsens Arya Stark.

Tømmeråsens Arya Stark

Arya er ei veldig trivelig tispe som eies av Espen Johnsen. Hun har godt eksteriør og grei å ha med å gjøre.
De hadde sin første parring i går, og forhåpentligvis blir det valper i juni. Jeg har sett henne flere ganger i fjellet, og dette er i frøken med motor og trøkk.

Arya er godt premiert. Så langt er det blitt 3. UK, 2 x 2. UK og 2 x 1. UK. I AK har un hentet hjem en premie av hver valør, altså 3. AK, 2. AK og 1. AK. Hun er godkjent avlstispe og har Cert på utstilling.
Det som kanskje er mest imponerende med Arya er premieprosenten på jaktprøver. 71, 4% premiering i UK og 75% i AK. Den er det ikke mange som matcher. Avlsindeksene hennes er 107 på jaktlyst og 117 på viltfinnerevne.

Arya er etter Espens egen hannhund NUCH Taro og Tømmeråsens Ina og Espen skal selv beholde valp.

Stamtavlen for kullet han du se her. Dette blir et spennende kull. NUCH Kimi kommer inn fra to kanter. Han er far til både Taro (Arjas far) og Porsangerviddas Black Hunter (Strongs far). Kimi avlet meget godt. Her kan jeg kort nevne Taro med bl.a. 2 x 1.VK m CK, 1. VK, 2 x 2.VK, Porsangerviddas Black Hunter - trenger kanskje ikke ytterligere presentasjon og kan leses mer om her og Kvænangsfjellets Luna med bl.a. 1.VK m CK, 1.VK.

Strong har 5 x 1. UK, 3 x 2. UK, 3. UK og 3. AK på jaktprøver. Han har Cert på utstilling. Premieringsprosenten i UK er på 66,7. Han har avlsindekser på 113 på jaktlyst og 109 på viltfinnerevne.
Samlet vil kullindeksen på dette kullet bli på 446 - noe som må sies å være høyt (400 er snittet for rasen).


Reisarypas Still Going Strong

Kullet vil være genetisk fri for PRA og CCA og begge foreldrene er fri for HD.
Jeg har tro på at dette kan bli valper med både trøkk, høy jaktlyst og gode viltfinnere.
Ønsker du valp fra denne kombinasjonen så ta kontakt med Espen Johnsen, tlf: 900 71 848 eller meg.