Mor Akela (nærmest) og sønnen Strong.

Sommeren går ubønnhørlig mot slutten. Om ei uke er båndtvangen over og jakta starter om noen uker.
August er også tid for de årvisse rypetellingene. Kennel Reisarypa har i år deltatt på rypetellinger både for Statskog og private grunneiere.
Jeg har registrert at det på sosiale medier har gått flere diskusjoner om rypetellinger den siste tiden. Det er sterke meninger som frontes, både til forsvar for og mot disse tellingene.
På meg virker det som om motstanderne av rypetelling ikke har vært med på, og sett hvordan dette foregår.
I og med at mange grunneiere setter krav om jaktpremierte hunder, kobles dette hos flere opp til ukontrollert trening til jaktprøver - noe dette ikke er, og heller ikke skal være. At de hundene som er med på dette får trening, både fysisk og i fuglesituasjoner, er en positiv bieffekt.
Grunnen til at mange grunneiere setter krav om jaktpremierte hunder er at en jaktpremie er den eneste dokumentasjonen vi har for at hundene ikke jager fugl i oppflukten, og på den måten sprer kullene unødvendig langt utover.
Tellingene kan foregå på flere måter, og jeg kan si litt om de to metodene vi bruker.

Statskog bruker linjetaksering. Dette foregår på den måten at vi har faste linjer i terrenget vi går hvert år. I vår område ligger linjene med 500 meter mellom seg. Disse linjene har takseringslederen på hvert takseringslag som GPS koordinater, og en på laget har ansvar for at takseringslaget går denne linja mest mulig nøyaktig. Hundene slippes en og en. Dersom vi finner fugl markeres dette på takseringsskjemaet ved GPS koordinater. Det markeres også om hunden har tatt stand, eller om fuglene støkkes/trøs opp av taksører - dette sier noe om forholdene for hundene. Antall fugler som letter noteres.

Private grunneiere i vårt område bruker rutetaksering. Ved denne metoden har vi en fast rute vi går. Denne metoden er nok noe mer unøyaktig, og mindre vitenskapelig, men begge metodene vil ved taksering over en lengre periode gi et visst bilde på rypebestanden i området.
Hensikten med dette arbeidet er å gi grunneier et bedre grunnlag for å sette kvotene til årets jakt starter.

Noe av det mange reagerer på er at takseringsarbeidet  starter før båndtvangen oppheves 21. august. Det er flere grunner til at dette skjer. Store grunneiere (som Statskog) har mange løyper som skal takseres, og mye data som skal analyseres før kvotene settes. En annen grunn er at takseringslagene skal finne urørte kull, slik at bildet på årets produksjon blir best mulig. Dersom dette skulle vært gjort etter at båndtvangen var opphevet kunne man risikert at kullene allerede var sprengt pga trening, og bildet på kullstørrelse/produksjon av kyllinger ble feil.

Strong har tidligere vist så stor beherskelse i fugl at han har fått være med på telling i to private terreng. På tross av manglende erfaring på høstryper, har han funnet dem, tatt stand, fått dem på vingene og vært komplett rolig. I flere av situasjonene vet jeg om mange VK hunder som antakelig hadde mistet besinnelsen.
Fuglebehandlingen hans lover godt for høstens jakt og jaktprøver.
Jeg er forberedt på at når jaktlysten hans slår til for alvor, kan det bli nødvendig med mer dressurtrening.


Reisarypas Still Going Strong i stand på høstryper.

Neste helg starter jaktprøvene og vi starter sesongen med skogsfuglprøve på fredag, hvor jeg skal dømme ei økt og Akela starter ei anna økt.
Lørdag og søndag er Strong påmeldt i UK på Tromsøprøven.
Vi håper på premier og kommer tilbake med rapport.