På grunn av hackerangrep på NGKs hjemmeside kommer ikke utlendinger inn på denne. Flere har vist interesse for  å lese protokollen fra Generalforsamlingen og referatet fra sist styremøte. jeg legger dem derfor ut her.
Protokollen fra GF kan leses her.
Referat fra styremøtet 12. mars kan leses her.