For 6.år på rad arrangerer Christian Lembricht og Ola Dyrstad Nyttårscupen.


Fjorårsvinner Erling Martinsen

På grunn av stor pågang tidligere år, har vi i år vært nødt til å begrense deltakelsen.
Men den 29. desember stiller 14 skarpskodde hunder for å konkurrere om tittelen Vinner av Nyttårscupen 2012.
Når det konkurreres i Nordt Troms står det mye prestisje på spill og temperaturen kan bli høy. For å komme dette i forkjøpet har Cupen i år fått et eget regelverk. Dette regelverket kan leses i sin helhet lenger nede i artikkelen.
Deltakende ekvipasjer i årets Cup er:
Erling Martinsen - ES Skaididalens Frøya
Inger-Lill Pedersen - P Pimens Kajsa
Ola Dyrstad - GS Reisarypas Bivdi
Ottar Remmen - ES Lundefjellets Kelly
Christian Lembricht - SV Venevannets Blue Whiskey
Erling Martinsen - ES Ørnevatnets Triton
Jan Iver Strand - ES Fjellviddas Enja
Lillian Remmen - ES Rotuas Torres
Tom Rune Sandstrand - ES Reinrabbens Django
Wenche Wara - P Jutevatnets Cox
Kristine Thybo Hansen - IS Sarafjellets Fit for Fight
Sigleif Pedersen - P Ravnkloas Dreng
Sigurd Dyrstad - GS Reisavannets Kompis
Johanne Thybo Hansen - IS Tintoramas Wambli

Partiet blir trukket senere i uka, så følg med, følg med.

REGLER FOR CHRISTIAN OG OLAS NYTTÅRSCUP

1.    1. Generelt

Christian og Olas Nyttårscup (heretter kalt Nyttårscupen) er et konkurranseløp med høy prestisje.

Nyttårscupen arrangeres av Christian Lembricht og Ola Dyrstad i tilknytning til årsskifte hvert år.

Nyttårscupen er i første rekke åpen for deltakelse for medlemmer i Nord Troms Fuglehundklubb.

 

2.    2. Påmelding

Påmelding skal skje på e-post eller SMS til Christian Lembricht eller Ola Dyrstad før julaften (dvs. innen utgangen av 23.12) hvert år.

Nyttårscupen består av et parti, og partiet kan bestå av inntil 14 hunder. Ved stor pågang kan førere som har meldt på flere hunder bli pålagt å bare stille med en hund. Dersom det likevel er flere enn 14 trekkes det lodd om deltakelsen.

 

3.    3. Prøvemåte og bedømmelse

Alle hunder konkurrerer i samme klasse og det dømmes etter konkurranseprinsippet.

Det kåres bare en vinner. Vinneren får tittelen Vinner av Nyttårscupen (årstall den jula som nettopp har vært).

Rekruttering er viktig og dommerne kan, dersom de finner grunnlag for det, utpeke et Nyttårstalent (årstall den jula som nettopp har vært). Nyttårstalentet kan ikke være fylt 24 måneder. Det er ikke en betingelse at Nyttårstalentet har funnet fugl.

Hundene i hvert slipp rangeres seg imellom, men bare lederen rangeres gjennom dagen.

For å kåre en vinner er det en betingelse at den i løpet av dagen selvstendig har funnet fugl, tatt stand, bragt fugl for skudd og vist ro i oppflukt. Hundens alder skal vurderes under bedømmelse av ro i oppflukt.

Dommers vurderinger og avgjørelser er endelige.

 

4.    4. Dommere

Nyttårscupen skal dømmes av to dommere. Dommerne kan selv stille med hund. Dommere utnevnes av arrangør og skal ha lang jaktlig erfaring og god erfaring med jaktpøver.

 

5.    5. Informasjon

Informasjon og resultater fra Nyttårscupen finnes på www.reisarypa.com