Fra 1. juli trådte et nytt avlskrav for Gordonsetteren i kraft.
  • En hannhund skal ikke ha flere enn 100 registrerte avkom ved parringstidspunktet.
Når grensen på 100 avkom er nådd nektes eventuelle senere kull registrering i NKK. Formålet med dette er å hindre matadoravl (det betyr helt enkelt at en hannhund brukes veldig mye, og blir far til en for stor andel av valpene i en generasjon) på enkelte hannhunder.
Dispensasjon kan innviges av NKK, men det må søkes i forkant av parringen. Les også på NGKs avlsråds side på gordonsetter.no

Fra 1. januar 2015 kommer enda et nytt krav:
  • For å få registrert et kull hos NKK skal begge foreldre ha kjent status for CCA.
Det kan gis dispensasjon til dette ved bruk av frossen sæd og utenlandske hunder, såfremt at hunden som dette brukes på har status FRI.
Avlsrådet anbefaler at testingen for CCA blir foretatt på Norges veterinærhøgskole (NVH). Dette fordi Norsk Gordonsetterklubb dermed får lagret mest mulig blod i NVHs blodbank. Dette blodet blir brukt i forskning og kan forhåpentligvis hjelpe oss i bekjempelsen av andre alvorlige sykdommer. Gentesten for CCA har til nå bare vært tilgjengelig i USA, men vil sannsynligvis være klar ved NVH på sensommeren.
De som ikke har planer om å avle i umiddelbar framtid oppfordres derfor til å vente litt med testingen, slik at den kan utføres ved NVH