I dag har valpene vært ute for første gang. Med vinter og snø i lufta ble det bare en liten luftetur. Det er mye som skal undersøkes og det er nok energi som skal ha utløp.


I dag har vi også hatt besøk av Ivan og Celine. Ivan har fra før Reisavannets Rio, som er kullbror til Kompis. Når han nå har bestemt seg for en hund til, tar jeg det som en kjempestor tillitserklæring at han på nytt kommer hit for å hente valp. I dag har de sett over hannvalpene, og i fellesskap bestemt seg for hvilken av dem som med tiden skal flytte til Alta.
Under ser vi Ivan og Celine undersøke valpene, og til høyre sitter Celine med den heldige som ble utvalgt.