Reisarypas Giron

Etter at jeg la ut forrige artikkel om CCA og PRA status har jeg også fått testresultatet fra Reisarypas Giron. Også Giron er frisk bærer av CCA.
Det er kommet veldig mange positive tilbakemeldinger på at jeg er åpen om egne hunders status, selv om disse er bærere.
For meg er dette selvsagt.
Å være åpen om disse tingene er den eneste måten vi på sikt kan få bukt med dette. Mange mener at Gordonsetteren er en rase som er veldig belastet med sykdommer. HD, Kloløsning og tyroxinmangel - og nå også CCA og PRA trekkes ofte fram. Mitt inntrykk er at Gordonsetteren ikke er mer syk enn andre raser. Dette synet kan også underbygges av undersøkelser gjort av forsikringsselskapene som forsikrer dyr. Det betales ut relativt lite veterinærkostnader til vår rase, sammenlignet med f.eks pointer. Dette gjenspeiler seg også i forsikringspremien for de forskjellige rasene.
Tilbake til CCA (og forsåvidt også PRA, siden begge er recessivt arvelige, og derfor kan bekjempes på samme måte - nemlig gjennom målrettet avl). Tre hunder fra mitt siste kull er nå testet som friske bærere av CCA. Hva innebærer dette ?
Omtrent ingen ting. Hundene er fullstendig friske. De kan også avles på.
Litt informasjon om hvordan CCA arves og arter seg.
CCA skyldes et mutert gen. For at en hund skal utvikle sykdommen lillehjernesvinn må hunden få dette genet fra både mor og far. En hund som blir syk (affected) har altså "dobbelt opp" av det muterte genet.
En hund som er frisk bærer har fått det muterte genet fra en av foreldrene.

En illustrasjon over hvordan arvgangen er på CCA og PRA finner du her.

Ser vi på arvgangen så ser vi at til og med hunder som har CCA og PRA (affected) kan avles på dersom de innehar kvaliteter som bør tas vare på. Da må man imidlertid parre med en som ikke er bærer. Alle avkom blir da bærere og kan i neste omgang også gå videre i avl, da igjen mot en partner som er fri.
Hovedfokuset ved dette må være å vite. Før man parrer må man vite status på egen hund, slik at man kan velge avlspartner utfra statusen på denne.

Vi vet nå at det muterte CCA genet finnes i noen linjer.
Det kan vi med sikkerhet si utfra noen testede hunder, samt en håndfull hunder som har utviklet sykdommen. Dersom vi fortsetter å avle uten å kjenne status på hundene det avles på, vil antallet friske bærere fort øke. Dette vil igjen føre til et økende antall syke hunder.
Jeg er av den formening at ingen seriøs oppdretter ønsker å avle syke hunder. En seriøs oppdretter er derfor opptatt av å kjenne status på egne hunder og på avlspartnere. Derfor er det veldig positivt at Norsk Gordonsetterklubb har satt krav om kjent status før klubben godkjenner avlshunder.