Dette har vært en ordentlig "hundehelg". Det har vært pratet hund - og nesten utelukkende det - fra fredag formiddag til søndag ettermiddag.
Selv om jeg fra tidligere både er utdannet instruktør via FKF, og også har vært med på utdanne andre instruktører, har jeg vært på et nytt instruktørkurs denne helgen.
Nord Troms Fuglehundklubb og Vest Finnmark Fuglehundklubb hadde gått sammen om å få Mattias Westerlund fra Hundskolan Vision til en felles instruktørutdanning. Denne helga var første del av dette.
Gjennom helgen har vi fått del i Mattias sin store kunnskap omkring dressur av hunder, og for meg har dette vært veldig nyttig. Det å få nye innfallsvinkler til å arbeide med hunder
gir både motivasjon til å jobbe med egne hunder og til å kunne være til hjelp for andre.