Her øver Christian/Reisa og Wenche/Kompis på å være instruktører

Holder for tiden instruktørkurs for 5 kommende Fase I instruktører. I dag har det vært praktisk instruksjon, og alle 5 har fått prøve seg på instruere hverandre. Selv om det er kurs må det også være plass til litt Kos. Under ser vi Christian kose
seg med Jolly. Synes egentlig at Christian kler svarte hunder godt !!
Kurset er ferig i neste uke og fra da stiger antallet fase I instruktører i Nord Troms Fuglehundklubb fra 4 til 9 instruktører. De 5 nye instruktørene er Christian Lembricht, Magnhild Reiersen, Bjørg Løkås, Wenche Wara og Lasse Wara.