Siden 20. januar (det var da jeg la inn telleren) har det vært 2680 besøkende inn på hjemmesida. Det har vært 6934 sidehenvisninger. Dette synes jeg er veldig hyggelige tall - artig at det er så mange innom og følger med :))
Besøkene er kommet fra 12 forskjellige land i Europa, Nord -og Sør Amerika.
Flest besøk var det den 24. januar, med 79 gjester. Det er her på nyhetssida de fleste av dere er innom, men sida med "Gode Gordons" har også vært populær.
Ta gjerne kontakt dersom dere har tips om hva dere kan tenke dere å lese om, eller har gode saker å skrive om.
Tida vi går inn i nå er på mange måter ei "tørketid" hvor det ikke er så veldig mye stoff tilgjengelig.

Tar gjerne i mot tilbakemeldinger i gjesteboka på forsida av hjemmesida.