Da foreligger referatet fra Norsk Gordonsetter klubs Generalforsamling.
Generalforsamlingen vedtok en kursendring i forhold til den anbefalingen styret og avlsrådet hadde kommet med i forhold til CCA. Generalforsamlingens vedtak lyder slik:

"Det innføres krav om kjent status for CCA for alle Gordonsettere som skal
benyttes i avl.
Dette innebærer at status skal være kjent for begge foreldredyr ved registrering av
valper i NKK. For å få registrert valper skal et av foreldredyrene ha status fri. Det gis
dispensasjon for kravet om kjent status ved bruk av utenlandske hunder og ved bruk
av frossen sæd, såfremt hunden som parres er testet og fri for CCA.

NGK anbefaler kjent PRA-status for alle hunder det avles på. For klubbens godkjente
avlshunder er kjent PRA-status et krav.

Effekten av disse tiltakene evalueres årlig".

Det vil ta noe tid før dette kan settes i verk. Resultatene av tester skal registreres hos NKK, og dette må det skapes rutiner for. Men på forrige styremøte (12. mars) tok det nye styret tak i dette og ba avlsrådet ta kontakt med NKK for å etablere de rutinene og tekniske løsningene som må trengs for å få implementert dette.
Det viktige nå framover er at de som har planer om avl tester sine hunder, slik at de kan være klar for dette når dette innføres.
Jeg mener også at det er viktig at både klubben nå starter med informasjon, slik at dette ikke kommer som "Julekvelden på kjerringa:"
Det er også klart at når klubben nå har innført dette regimet, er det viktig at vi tar vare på så mye som mulig av det genmangfoldet som finnes. De av oss som har frie tisper bør være ekstra oppmerksomme på hannhunder som er bærere, og bør oppfordres til å bruke disse i avl.
Her kunne gjerne avlsrådet kommet opp med noe som premierte de som brukte bærere i avl.
Hele referatet fra generalforsamlinga kan leses her.