Dette har vært ei "hundehelg".
Den startet med generalforsamling i Norsk Gordonsetter Klub på fredag.
I forkant var det flere diskusjoner omkring generalforsamlinga her på nettet. En av disse gikk på hvorfor i alle dager den var lagt til Tromsø. Det måtte da være lurere å legge den til Østlandet eller Trøndelag, hvor det var mulig å samle flere medlemmer.
Dette er første gangen generalforsamlinga har vært avholdt her nord, og det er gledelig at vi var rundt 40 medlemmer samlet. Det vanlige antallet i denne forsamlinga er mellom 20 og 30.
Klubben nye leder ble Sverre Andersen, han fikk med seg Mona Skanke fra Børselv og Mona Himo Aakervik fra Namsos som nye inn i styret.
Den saken det knyttet seg mest spenning til, og var ventet mest diskusjon omkring var saka om hvilken holdning NGK skulle ha i forhold til CCA og PRA.
Diskusjonen gikk friskt, og etter en liten pause, hvor begge leires forslag ble endret, endte vi opp med at det skal være krav om kjent status for CCA for begge foreldredyr ved registrering i NKK. Når det gjelder PRA blir det en anbefaling om kjent status for foreldreyr. Alle godkjente avlshunder skal ha kjent status.
Ordnignen skal evalueres jevnlig. Dette er ikke den eksakte ordlyden, den får vi heller komme tilbake til når referatet foreligger.
Dette er et vedtak jeg kan leve godt med. Så får vi se når dette har virket en stund. Viser det seg at det ikke tjente sin hensikt, så skal jeg være den første til å argumentere for å avvikle ordningen.

Festmiddagen samlet 30 medlemmer, og her ble det delt ut premier til årets hunder i de forskjellige kategoriene. Avtroppende leder Bjørnar Boneng ble også tildelt NGKs Gullmerke. Gratulerer til alle.

Dagen etter var det klart for jaktprøve og VK deby for Akela. Det ble med ett slipp. Føret var hardt og lettsprunget, og Akela tok for seg i meste laget. Det ble for stort og åpent.
Det gikk bedre for noen av de andre Gordonsetterne. Bjørklitoppens Madonna til vår nye leder fikk 1. VK kval og 3 VK finale. Klettkovens Shira og Jim Pedersen fikk 3 VK kval og 2 VK finale. Mountaineer's Henke Larsson og Roland Strige fikk 4 VK kval, og Trixi og Kristin Botner fikk 6 VK kval.