Faksfjellet's Torden, som ble nummer 2 i fjorårets UK cup er presentert under "Gode Gordons".