I slutten av november var frøknene Reiarypas Bivdi (til venstre) og Reisavannets Akela (til høyre) hos veterinær for å testes for CCA og PRA.
Testen for PRA gjøres på Norges Veterinærhøyskole og kom tidligere. Den viste at begge er genetisk fri for PRA.
Svarene fra North Carolina State University, College of Veterinary Medicine fikk jeg i dag. De viste at Reisavannets Akela er fri (clear) for CCA. Reisarypas Bivdi er frisk bærer (carrier) av CCA.
Norsk Gordonsetter Klubb har lagt ut endel informasjon om CCA på sine sider. Dette finner du her.

Noen vil kanskje tro at det er fryktelig negativt at Bivdi er CCA bærer. Til det er det å si følgende: En bærer er en fullstendig frisk hund. De kan jaktes med, konkurreres med og trenes som tidligere. De lever like lenge som andre friske hunder - kort sagt - de er fullstendig friske. Det eneste de bærer med seg er et mutert gen. Og det skal man passe på dersom man ønsker å avle på en frisk bærer. Da må man ha en makker som er fri (clear).
CCA er noe som man har satt fokus på den siste tiden her i landet. Det er kun et fåtall hunder som er blitt syke. Dersom man i framtiden bruker hodet litt og har kjent status på hunder man avler på, kan denne sykdommen være avlet bort i løpet av noen generasjoner. CCA nedarves ressesivt - noe som betyr at begge foreldredyrene må være bærere dersom avkommene skal bli syke.

Også avlsrådet i Norsk Gordonsette Klub har tatt grep i forhold til dette. For å bli godkjent som avlshund så må status på PRA og CCA være kjent. Dette er en viktig forutsetning for at vi skal kunne få bukt med dette.