Akela fikk hilse på sauene i dag.
For at vi skal kunne ferdes i fjellet når båndtvangen er over - og for at vi skal kunne stille på noen prøver i høstfjellet er det nødvendig at hunden ikke jager sau. Den mest effektive måten å få til dette på er å strømme mot sau. Det er forøvrig også eneste måten å få saurenhetsbevis på.
Dette foregår på den måten at hunden får et strømstøt idet den jager sau, og har fullt fokus på sauen. Støtet kobles da til sauen - som blir den som forårsaker smerten.
Akela var en såkalt "ærlig banditt". Først en liten sving etter sauene - så etter i full jaging. Ottar hadde full klaff. En "karamell" og Akela syntes overhode ikke sauene var interessante etterpå.
Nå er det tilbake om 14 dager for å forsikre oss om at dette var vellykket.