Dette er Reisavannets Akela. Hun er kommet hjem igjen og blir boende her hos oss - i alle fall foreløbig. Akela er ei tispe med flott størrelse og gode rase -og kjønnskarakeristika. Hun har vært her nesten ei uke, og i dag var hun med i marka.
Akela er fra mitt andre kull og er etter Åens II Jolly og Langsuas Boss. Hun og Bivdi er dermed 3/4 søsken. Av 4 besteforeldre er 3 av dem felles. Boss og Diero (som er fedrene til Akela og Bivdi) er halvsøsken med Whiskey Rivers Lucky Luke som felles far.
Akela er ei tispe med meget stor jaktlyst. Hun har et stort anlagt søk. Det hun viste meg i dag, viser at det absolutt er potensiale i henne. Vi har en liten jobb å gjøre når det gjelder fysisk form og respekt for fugl, men jeg tror vi skal bli enige.
Med Akela er flokken her komplett, med en hund fra hvert av mine kull.