Børgsjitens Diero, regnr: 23327/08. Kritikk fra Tromsøprøven 06.03.2011 :

Diero jakter glimrende i medvind. Får med seg mye terreng i bredde og dybde i god kontakt med fører. Fester stand. Går selvstendig fram og apporterer ei død rype til fører. Støkker senere rype og er rolig. Finnes i stand. På ordre reiser han djervt og presist ryper og er rolig i oppflukt og skudd. Utreder OK.

En glimrende hund som tildeles en velfortjent 1. AK

Jaktlyst 5, Fart 5, Selvstendighet 6, Søksbredde 4, Reviering 4, Samarbeid 4. Slipptid: 60 min. Presisjon 4, Reising 6, Godkjent apport. Dommer: Ronny Hartviksen